[2020-04-22]Pingping Wang, Xingang Liu ⇑, Bochi Yu, Xiaohu Wu, Jun Xu, Fengshou Dong, Yongquan Zheng.. Characterization of peanut-shell biochar and the mechanisms underlying its sorption for atrazine and. Science of the Total Environment. 2020,702:134767 .IF=5.727
[2020-04-22]Xiaokang An, Chunyan Tian, Jun Xu ⁎, Fengshou Dong, Xingang Liu, Xiaohu Wu, Yongquan Zheng.. Characterization of hexaconazole-degrading strain Sphingobacterium multivorumand analysis of transcr. Science of the Total Environment. 722 (2020) 137171 .IF=5.727
[2020-04-13]Shengyong Wu1, Zhenlong Xing1,2 , Tiantian Ma2 · Dawei Xu3,Yaying Li4 , Zhongren Lei1 , Yulin Gao1. Competitive interaction between Frankliniella occidentalis and locally present thrips species: a glo. Journal of Pest Science. 10.1007/s10340-020-01212-y .IF=4.448
[2020-04-13]Yunhe Li,1,∗ Eric M. Hallerman,2 KongmingWu,1 and Yufa Peng1. Insect-Resistant Genetically Engineered Crops in China: Development, Application, and Prospects for . Annual Review of Entomology. 2020. 65:273–92 .IF=16.173
[2019-12-13]Kaiying Chen, Fajun Tian, Chi Wu, Xiaohu Wu, Jun Xu, Fengshou Dong, Xingang Liu*,Yongquan Zheng. Degradation products and pathway of ethiprole in water and soil. Water Research. 2019,161:531-539 .IF=7.621
[2019-12-13]Runan Li, Xinglu Pan, Qinqin Wang, Yan Tao, Zenglong Chen, Duoduo Jiang, Chi Wu,†Fengshou Dong,* Jun Xu, Xingang Liu, Xiaohu Wu, and Yongquan Zheng*. Development of S‑Fluxametamide for Bioactivity Improvement and Risk Reduction: Systemic Evalua. Environ. Sci.Technol. 10.1021/acs.est.9b03697 .IF=7.250
[2019-12-13]Yan Tao, Fengshou Dong,⁎, Jun Xu, Dung Phung, Qianyu Liu, Runan Li, Xingang Liu, Xiaohu Wu, Min He, Yongquan Zheng,⁎. Characteristics of neonicotinoid imidacloprid in urine following exposure of humans to orchards in C. Environment International. 2019,132:105079 .IF=8.763
[ 2019-12-13]Yang Yang, Fengshou Dong, Xingang Liu, Jun Xu, Xiaohu Wu, Yongquan Zheng*. Dysregulation of circadian rhythm in zebrafish (Danio rerio) by thifluzamide: Involvement of positiv. Chemosphere. 2019,235:280-287 .IF=5.089
[2019-10-11]Fanghao Wan et al.#. A chromosome-level genome assembly of Cydia pomonella provides insights into chemical ecology and in. Nature Communications. 2019,10:4237 .IF=12.353
[2019-09-10]Xin Jiang† , Qian Zhang† , Yaoguo Qin † , Hang Yin, Siyu Zhang, Qian Li,Yong Zhang , Jia Fan * and Julian Chen *. A chromosome-level draft genome of the grain aphid Sitobion miscanthi. GigaScience. 2019,8:1–8 .IF=7.2
[2019-07-29]Hai-Zhen Nie, Lin Zhang, Hui-Qian Zhuang, Wen-Jiong Shi, Xiu-Fen Yang, De-Wen Qiu,Hong-Mei Zeng *. The Secreted Protein MoHrip1 Is Necessary for the Virulence of Magnaporthe oryzae. Int. J. Mol. Sci.. 2019, 20, 1643; .IF=3.878
[2019-07-29]Guangyue Li, Yijie Dong, Manfred T. Reetz*. Can Machine Learning Revolutionize Directed Evolution of Selective Enzymes?. Adv. Synth. Catal. 2019,36:2377 – 2386 .IF=5.029
首页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 末页